Sideshow Prints

Some of the images framed for the ‘Sideshow’ element of After & Before at ArcadeCardiff printed up by lovely folk at PRIM Cardiff  

After & Before CYM

Mae After and Before yn ffocysu ar ddiddordeb Richard Higlett mewn syniadau ac ysgrifau y Gwyddel hollddysgedig J.W. Dunne. Mewn nifer o bapurau, ac wedi’ chadarnhau yn An Experiment With Time (1927) a The Serial Universe (1934) mae Dunne yn trafod y syniad fodĀ  amser ddim yn unllin a fod breddwydion yn ddarnau o’r dyfodol….